TTDN Thanh niên tuyển gấp đơn hàng tại Nhật Bản chi phí thấp

TTDN Thanh niên tuyển gấp đơn hàng tại Nhật Bản chi phí thấp

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của đối tác nước ngoài năm 2018, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam Quảng Nam thông báo tuyển gấp Thực tập sinh, đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Nội dung cụ thể như sau:

Đăng lúc: 09-01-2018 09:58:58 PM | Đã xem: 993 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam tuyển gấp đơn hàng đi làm việc tại Nhật Bản tháng 10/2017

Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam tuyển gấp đơn hàng đi làm việc tại Nhật Bản tháng 10/2017

Do nhu cầu tuyển dụng phía đối tác Nhật Bản, Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam cần tuyển gấp các vị trí làm việc trong nghề Xây dựng và Chế biến thực phẩm, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 30-10-2017 10:53:45 PM | Đã xem: 548 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
TTDN Thanh niên Quảng Nam tuyển gấp TTS nghề Lắp rắp, kiểm tra linh kiện điện tử

TTDN Thanh niên Quảng Nam tuyển gấp TTS nghề Lắp rắp, kiểm tra linh kiện điện tử

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của đối tác nước ngoài năm 2016, Trung tâm dạy nghề thanh niên Quảng Nam thông báo tuyển gấp Thực tập sinh Lắp rắp, kiểm tra linh kiện điện tử đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.

Đăng lúc: 03-11-2016 09:22:36 PM | Đã xem: 1435 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO “V/v Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan”

THÔNG BÁO “V/v Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan”

THÔNG BÁO “V/v Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan”

Đăng lúc: 11-03-2016 03:13:34 AM | Đã xem: 8497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO “Tuyển lao động đi làm việc trong các nhà máy tại Malaysia”

THÔNG BÁO “Tuyển lao động đi làm việc trong các nhà máy tại Malaysia”

THÔNG BÁO “Tuyển lao động đi làm việc trong các nhà máy tại Malaysia”

Đăng lúc: 11-03-2016 03:11:27 AM | Đã xem: 8424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động

Thông báo tuyển Tu nghiệp sinh làm nghề điện tử

hông báo tuyển Tu nghiệp sinh làm nghề điện tử

Đăng lúc: 11-03-2016 03:06:01 AM | Đã xem: 8775 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG “Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình Thực Tập Sinh tại Nhật Bản”

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG “Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình Thực Tập Sinh tại Nhật Bản”

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG “Xuất khẩu lao động Nhật Bản theo chương trình Thực Tập Sinh tại Nhật Bản”

Đăng lúc: 02-03-2016 03:28:27 AM | Đã xem: 9995 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2016

Đăng lúc: 02-03-2016 03:26:14 AM | Đã xem: 9104 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Đăng lúc: 02-03-2016 03:22:52 AM | Đã xem: 9005 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
Thông báo tuyển thực tập sinh sang Nhật bản làm việc

Thông báo tuyển thực tập sinh sang Nhật bản làm việc

Thông báo tuyển thực tập sinh sang Nhật bản làm việc

Đăng lúc: 12-01-2016 10:27:26 PM | Đã xem: 9356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan)

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan)

Thực hiện Công văn số 1754 /LĐTBXH-VLATLĐ ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về thông tin tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản đợt 2 năm 2015, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam và Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam thông báo tuyển thực tập sinh đi Nhật Bản, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 24-12-2015 02:12:46 AM | Đã xem: 9180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN SANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2016

Đăng lúc: 23-12-2015 10:16:36 PM | Đã xem: 8471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)

Đăng lúc: 14-08-2015 05:45:12 AM | Đã xem: 9654 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)

Đăng lúc: 14-08-2015 05:45:12 AM | Đã xem: 2112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH

THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH

Đăng lúc: 15-05-2015 03:52:45 AM | Đã xem: 2353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia không tốn phí

THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia không tốn phí

THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia không tốn phí

Đăng lúc: 13-04-2015 04:56:45 AM | Đã xem: 2288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động

THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia không tốn phí

THÔNG BÁO Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Malaysia không tốn phí

Đăng lúc: 13-04-2015 04:56:45 AM | Đã xem: 2092 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
THÔNG BÁO  V/v Tuyển học sinh đi du học Nhật Bản

THÔNG BÁO V/v Tuyển học sinh đi du học Nhật Bản

THÔNG BÁO V/v Tuyển học sinh đi du học Nhật Bản Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam liên kết - tư vấn tạo nguồn cho Công ty TNHH một thành viên xuất khẩu lao động Thương mại và Du lịch (SOVILACO) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo chiêu sinh du học tại Nhật Bản;

Đăng lúc: 13-04-2015 04:54:08 AM | Đã xem: 2082 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
Tuyển lao động đi làm việc có thòi hạn tại Đài Loan

Tuyển lao động đi làm việc có thòi hạn tại Đài Loan

Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam liên kết tư vấn tạo nguồn cho Công ty CP Thương mại tổng hợp Bà Rịa Vũng Tàu (GETRACO) cần tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan hợp đồng với các điều kiện như sau:

Đăng lúc: 10-11-2014 03:05:23 AM | Đã xem: 2629 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI THỰC TẬP CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

TUYỂN THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG ĐI THỰC TẬP CÓ THỜI HẠN TẠI NHẬT BẢN

Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam liên kết tư vấn tạo nguồn Công ty CP Thương mại tổng hợp Bà Rịa Vũng Tàu (GETRACO) có chức năng tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật bản như sau:

Đăng lúc: 04-11-2014 09:24:17 PM | Đã xem: 1967 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Xuất khẩu lao động
 

Giới thiệu

Giới thiệu về TTDN Thanh niên Quảng Nam

Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam, trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Nam (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số: 1613/QĐ-TƯĐTN ngày 23/12/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Trung tâm có các chức năng:- Đào tạo nghề, tư vấn, định hướng nghề...

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 516
 • Tháng hiện tại: 8189
 • Tổng lượt truy cập: 1707370
XSMB

Lãnh đạo Trung tâm

 Giám đốcHồ Quang Lĩnh
 0914.049515
 linhhoquang@gmail.com
 facebook.com/linh.hoquang.7Phòng đào tạo
 Trưởng Phòng: Hứa Thành Trung
 0932.593484
 huathanhtrung@gmail.com
 P. Trưởng phòng: Lê Quang Lưu
 0905.914411
 quangluutk@gmail.com

Phòng Tổ chức - Hành chính

 P. Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Hạnh
 0935.091122
 nguyenhanhtky@gmail.com
Phòng Thông tin - Tư vấn

 Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thôi
 01273.789047
 thithoiqnam@gmail.com